Vad är The Rhythm of Life Tour?

loading...

The Rhythm of Life Tour skapades för ca femton år sedan då  Jeff Jones, internationellt medium & lärare, höll en veckas sommarskola i hjärtat av Cardiff som är huvudstad i South Wales England.

Tanken bakom denna sommarskola var att samla likasinnade andliga människor för en vecka av sann andlig gemenskap samtidigt som den skulle erbjuda utbildning, utveckling, föreläsningar workshops inom mediumskap - och naturligtvis massor av roliga och sociala aktiviteter!

Vi välkomnar alla som vill lära sig mer om livet och sitt inre och många olika aspekter av mediumskap. Programmet är noggrant utformad för att hjälpa alla oberoende på vilken nivå i deras utveckling ni befinner er på.
Ett extra stort välkomnande vill vi rikta till alla er som precis påbörjat er andliga själs-/utvecklingsresa och er som söker efter en känsla av andlig tillhörighet.

Efter fem framgångsrika år, fick Jeff inspirationen att arrangera skolan i olika länder. Tanken bakom detta var att ge deltagarna möjligheten att besöka olika länder och kulturer som kan vara kopplade till vår Karma och vårt karmiska arv - genom att vidröra olika länder och dess energier stärks och utvecklas mediumskapet hos alla deltagare.

Sommarskolan har sedan dess gått av stapeln i Wales vid många tillfällen,  utöver detta har The Rhythm of Life Tour haft nöjet att besöka andra länder som England, Tyskland, Spanien och nu Sverige. Många av deltagarna som deltog i veckan blev regelbundna besökare till oss och återkom varje år.
Under veckans gång fick deltagarna många djupa andliga insikter och erfarenheter som de bär med sig i deras hjärtan för alltid. Några sa att de var så djupt berörda av deras erfarenhet från Wales och att dessa minnen aldrig glömts bort.

Dock beslutade skolan att ta en paus några år på grund av Jeff och hans omfattande resor och arbete. År 2015 kontaktade några av de gamla deltagarna Jeff via The Academy of Excellence och frågade om det var möjligt att arrangera en ny vecka då de saknade dessa så. Efter mycket eftertanke och då Jeff blev påmind av alla härliga och glada minnen beslutade han sig att åter starta upp The Rhythm of Life Tour igen och vi börjar med Summer Retreat 2018 som ett av många återkommande event i denna verksamhet.

The Rhythm of Life - Summer Retreat 2018 går av stapeln mitt i den ljuvliga skärgården i Roslagen på sommarparadiset Marholmen, och samarbetar med flera olika gästerföreläsare vilket The Academy of Excellence är väldigt glada för då vi tillsammans kan erbjuda ett brett utbud för både kropp och själ samt utveckling inom mediumskapets samtliga fenomen.

Varmt välkomna!

Vår filosofi

"Vi är alla medium för uttrycket av vår egen ande!"

Med utgångspunkten att vi alla är medium för uttrycket av vår egen ande och med förståelsen för att   "vi i första hand är en andlig entitet som har en fysisk upplevelse..."   föddes idén om The Rhytm of Life Tour, som idag erbjuder alla andligt intresserade människor och sanningssökare en möjlighet att utforska och utvecklas ur ett personlig, andligt och medialt perspektiv.

Framgången bakom The Rhythm of Life Tour är vår vilja att förena likasinnade andliga människor från olika delar av världen, oberoende av social bakgrund. Under denna vecka firar vi vår andlighet, vår sanna individualitet och unika egenskaper.

Genom det faktum att vi alla är skapta av universums kärleksfulla skapandekraft är vi alla ande/andliga i vår mänskliga natur, våra event är utformade för alla som har ett andligt intresse  nya erfarenheter och upplevelser.

Genom övningar, utbildning och utveckling inom de olika fenomenen inom mediumskapet och de olika medvetandenivåer som de involverar, hoppas vi kunna inspirera varje individ att nå sitt inre potential och minnen att bära med dem i deras liv och framtida arbete.

Genom att arrangera olika event och upplevelseresor tillsammans med undervisning och utveckling inom det andliga och mediala, hoppas vi kunna skapa en mötespunkt för gemenskap och utforskande oberoende vilken nivå du befinner dig på…